Nazwa podmiotu:Gmina Miastko
Lokalizacja:Miastko
Adres:ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko
NIP:842-13-35-297
Regon:000526357
Województwo:pomorskie
Nr telefonu:(059)-857-07-00
nr faksu:(059)-857-23-68
Adres email:woa@umig.miastko.pl
Nadzór merytoryczny:Jan Gajo
Nadzór techniczny:Marcin Woszczak
Godziny pracy:pon: 8.00 - 16.00, wt-pt: 7.15 - 15.15

Opis jednostki: Miasto i Gmina Miastko położone są w zachodniej części woj. pomorskiego (pow. bytowski) na granicy z woj. zachodniopomorskim.

Wszystkich wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym również opłaty skarbowej można dokonywać w kasie urzedu Miejskiego w Miastku lub na konto bankowe:
PKO BP Miastko - 97 1020 4708 0000 7102 0004 4362