Zastępca Burmistrza
2011-01-11 18:20:21

Tomasz Zielonka

Kompetencje:
Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
1. sprawowanie nadzoru nad działalnością:
- Wydziału Infrastruktury Technicznej,
- Referat Inwestycji,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- podległych zakładów i jednostek budżetowych (Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Energetyki Cieplnej, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej),
2. wykonywanie innych obowiązków ustalonych przez Burmistrza,
3. zastępowanie Burmistrza podczas jego nieobecności.

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek od godz. 12.00 do 16.00
czwartek od godz. 12.00 do 15.15

data ostatniej aktualizacji: brak
opublikował: Marcin Woszczak