• Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA-0012/5/2011
  2011-02-23 13:26:56

  w sprawie posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji

  Niniejszym zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Sportu i Promocji na dzień 25 lutego 2011 roku, (tj. piątek), godz. 9:00, sala nr 6 tutejszego Urzędu.
  Porządek posiedzenia:
  1. Sprzedaż mieszkania komunalnego w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Miastku.
  2. Ocena współpracy gminy Miastko z miastami partnerskimi w kraju i zagranicy (Sopot, Peries, Bad Fallingbostel, Tytuvi) – przygotowanie wizyty gości z miasta partnerskiego Bad Fallingbostel z okazji 10-lecia współpracy.
  3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi w roku 2010.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

  Przewodniczący Komisji OKZSiP
  Paweł Biernacki

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak