• Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej - WOA-0012.2.4.2011
  2011-03-16 12:13:37

  dotyczy posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej

  Niniejszym zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej na dzień 23 marca , tj.(środa) 2011 r. godz. 9.oo, sala nr 6 tut. Urzędu Miejskiego.
  Porządek posiedzenia:

  1. Analiza zaawansowania przekształceń własnościowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakładzie Energetyki Cieplnej w Miastku.
  2. Rozpatrzenie pisma Zakładu Energetyki Cieplnej w Miastku dotyczącego przyznania dotacji finansowej w wysokości 160 tys. zł na wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie sieci ciepłowniczej.
  3. Planowane działania rozwiązania problemu mieszkaniowego w Gminie Miastko.
  4. Opiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

  Przewodniczący
  Komisji Infrastruktury Technicznej
  Ryszard Mieczkowski

  data ostatniej aktualizacji: 2011-03-18 10:12:52
  opublikował: Marcin Woszczak