• Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej - WOA-0012.5.4.2011
  2011-03-24 13:40:04

  w sprawie posiedzenia Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej

  Niniejszym zwołuję posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej w dniu 30 marca,(tj.środa) 2011r. o godz. 10.oo , sala nr 6 Urzędu Miejskiego w Miastku.
  Porządek posiedzenia:
  1. Omówienie planu prac interwencyjnych na terenie Gminy.
  2. Informacja Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku w zakresie realizacji zadań własnych gminy.
  3. Opiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

  Zastępca Przewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej
  Małgorzata Rola

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak