• Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej - WOA.0012.6.1.2011
  2011-04-14 12:37:51

  w sprawie posiedzenia Rady Miejskiej

  Niniejszym zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady w dniu 29 kwietnia(tj. piątek) 2011 r. o godz. 9.00, sala nr 6 Urzędu Miejskiego w Miastku.

  Porządek posiedzenia:
  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok – pierwsze czytania. Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku,
  Tomasz Borowski

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak