• Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - WOA-0012.1.3.2011
  2011-04-14 12:40:12

  w sprawie posiedzenia Komisji Rewizyjnej

  Niniejszym zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku , które odbędzie się w dniu 6 maja , tj.(piątek) 2011 r., godz. 10. oo w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Miastku.

  Porządek posiedzenia:
  1. Wypracowanie opinii Komisji dotyczącej wykonania budżetu i wniosku w sprawie absolutorium za 2010 rok dla Burmistrza Miastka – ciąg dalszy.
  2. Kontrola realizacji i odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja parku miejskiego" - ciąg dalszy.
  3. Sprawy bieżące.

  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  Jolanta Chmielewska

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak