• Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - WOA.0004.4.4.2011
  2011-04-20 11:49:30

  posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

  Niniejszym zwołuję posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 10 maja , tj. (wtorek) 2011 r, o godz. 10. oo , sala nr 10 Urzędu Miejskiego w Miastku.
  Porządek posiedzenia:
  1. Inwestycje w świetlicach wiejskich.
  2. Ustalenie regulaminu konkursu "Wieś roku 2011" oraz składu komisji konkursowej.
  3. Opiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy bieżące

  Przewodniczący
  Komisji Rolnictwa,Gospodarki Nieruchomościami
  i Ochrony Środowiska
  Mirosław Kwaśniewski

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak