• Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej - WOA.0002.3.2011
  2011-05-04 12:35:01

  w sprawie posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku

  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §2 załącznika nr 7 do statutu Gminy Miastko zwołuję III sesję Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji na dzień 06 maja 2011 roku, (tj. piątek), godz. 14:00, która odbędzie się w sali herbowej Urzędu Miejskiego w Miastku.

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Ustalenie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad III sesji Rady Miejskiej w Miastku.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak