• Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej - WOA-0012.2.5.2011
  2011-05-05 14:44:10

  dotyczy posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej na dzień 12 maja 2011 roku

  Niniejszym zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej na dzień 12 maja, tj.(czwartek) 2011 r. godz. 9.00, sala nr 10 tut. Urzędu Miejskiego.

  Porządek posiedzenia:
  1. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2010.
  2. Opiniowanie projektów uchwał.
  3. Zapoznanie się z dokumentacją przebudowy ulic Harcerska, Skautów i Przyjaciół.
  4. Ocena funkcjonowania Spółki Zagospodarowania Odpadów w Sierznie (wyjazd do Sierzna – godz. 11.00.

  Przewodniczący
  Komisji Infrastruktury Technicznej
  Ryszard Mieczkowski

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak