• Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - WOA-0012.1.4.2011
  2011-06-07 08:09:00

  posiedzenia Komisji Rewizyjnej na dzień 10 czerwca 2011 roku

  Niniejszym zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku, które odbędzie się w dniu 10 czerwca , tj.(piątek) 2011 r., godz. 14.30 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Miastku.

  Porządek posiedzenia:
  1. Przyjęcie protokołu Nr 4/2011 z wykonania budżetu i wniosku w sprawie absolutorium za 2010 rok dla Burmistrza Miastka.
  2. Sprawy bieżące.

  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  Jolanta Chmielewska

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak