• Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej - WOA.0052/9/V/2010
  2010-11-08 13:55:38

  posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku

  Niniejszym zwołuję IX/2010 posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku V kadencji, które odbędzie się w dniu 10 listopada , tj. ( środa ) 2010 r. o godz. 10.oo w sali herbowej nr 6 Urzędu Miejskiego w Miastku.
  Porządek posiedzenia:

  1.Otwarcie sesji.
  2.Przyjęcie protokołu Nr VIII/2010 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 29 października 2010 r.
  3.Powołanie sekretarza obrad.
  4.Ustalenie porządku posiedzenia.
  5.Podsumowanie przez Burmistrza Miastka Pana Romana Ramiona V kadencji pracy samorządu terytorialnego.
  6. Wręczenie podziękowań przez władze gminy.
  7. Wystąpienia zaproszonych gości.
  8. Wystąpienia Przewodniczących stałych komisji Rady:
  - Pana Tomasza Borowskiego - Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej,
  - Pani Mirosławy Szopy - Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji,
  - Pana Mirosława Kwaśniewskiego - Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,
  - Pani Jolanty Chmielewskiej - Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
  9. Posumowanie pracy Rady Miejskiej V kadencji przez Przewodniczącego.
  10. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Miastku.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak