• Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej - WOA.0052/2/VI/2010
  2010-12-02 12:01:29

  posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku

  Na podstawie art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

  Zwołuję II/2010 posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji, które odbędzie się w dniu 6 grudnia , tj. (poniedziałek) 2010 r. o godz. 9.oo w sali herbowej nr 6 Urzędu Miejskiego w Miastku.

  Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku posiedzenia.
  3. Podjęcie uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego.
  4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Miastka.
  5. Zamknięcie obrad II sesji Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak