Komisje Rady

 • Komisja ds. Infrastruktury Technicznej
  2008-02-20 14:14:31

  Zakres działania komisji:
  1. kształtowanie polityki związanej z oczyszczaniem miasta,
  2. prognozowanie w dziedzinie rozbudowy infrastruktury technicznej miasta i gminy, a zwłaszcza:
  - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe,
  - remonty i modernizacja sieci istniejących ,
  - remonty i utrzymanie dróg ,
  3. opiniowanie istotnych dla miasta lokalizacji inwestycji,
  4. analiza zmian umów o usługi na rzecz gminy ,
  5. analiza aktualności planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego ,
  6. nadzór nad inwestycjami infrastruktury technicznej,
  7. analiza działalności zakładów budżetowych gminy (Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Energetyki Cieplnej, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców oraz polityki finansowej,
  8. nadzór nad produkcją wody i oczyszczaniem ścieków,
  9. współpraca z organami inspekcji sanitarnej i placówki służby zdrowia.

  Skład Komisji:
  1. Przewodniczący - Ryszard Mieczkowski
  2. Danuta Karaśkiewicz
  3. Jerzy Muchowski
  4. Jan Basara
  5. Zygfryd Filipiak


  data ostatniej aktualizacji: 2010-12-06 15:40:44
  opublikował: Marcin Woszczak