Komisje Rady

 • Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji
  2008-02-20 14:15:32

  Zakres działania komisji:
  1. koordynowanie działalności miejsko-gminnych placówek oświatowych, wychowawczych , opiekuńczych , kultury i sztuki, turystyki i sportu ,
  2. współpraca z domami pomocy społecznej i innymi,
  3. wspieranie inicjatyw w zakresie tworzenia i rozwoju środków lokalnej informacji,
  4. prowadzenie spraw związanych z badaniem opinii społecznej,
  5. wspieranie , stwarzanie warunków oraz podejmowanie działań organizatorskich w dziedzinie promocji gospodarczej gminy,
  6. opiniowanie spraw związanych z finansowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych ,
  7. opiniowanie spraw z dziedziny oświaty , kultury i sportu w zakresie zadań własnych gminy , w tym nadzór nad działalnością zakładów budżetowych gminy /przedszkola, biblioteki, domy kultury , ośrodek sportu/ oraz jednostek administracyjnych tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku.
  8. podejmowanie działań wspierających i organizatorskich związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innych uzależnień.

  Skład Komisji:
  1. Przewodniczący - Paweł Biernacki
  2. Jolanta Chmielewska
  3. Mirosław Kwaśniewski
  4. Bogdan Stanisz
  5. Maria Grobelna
  6. Ewa Szyca
  7. Waldemar Żurawik


  data ostatniej aktualizacji: 2010-12-06 15:40:00
  opublikował: Marcin Woszczak