Komisje Rady

 • Komisja Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
  2008-02-20 14:15:52

  Zakres działania komisji:
  1. opracowanie programów rolnych w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej , w tym :
  - rozwój produkcji roślinnej na gruntach będących we władaniu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
  - określenie metod wspierających gospodarstwa rolne,
  2. zajmowanie stanowiska w sprawie organizacji form gospodarowania,
  3. współpraca z organizacjami zajmującymi się doradztwem rolniczym,
  4. opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
  5. analizowanie spraw dotyczących produkcji rolnej i leśnej (bieżące zapoznanie się z potrzebami rolników , w tym prowadzenie skupów płodów rolnych),
  6. opiniowanie wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,
  7. opiniowanie spraw związanych z nabyciem i zbyciem nieruchomości na terenie gminy,
  8. opiniowanie wniosków o odroczenie płatności podatków rolnych ,
  9. opiniowanie podań o odłogowanie gruntów rolnych ,
  l0. prowadzenie działań w celu poprawy ochrony środowiska poprzez m.in.:
  - wnioskowanie o likwidację emisji do atmosfery pyłów uciążliwych ,
  - wnioskowanie o likwidację uciążliwych źródeł hałasu ,
  - analiza możliwości kanalizacji terenów, na których występuje duże zagrożenie sanitarne ,
  - określenie programów gospodarki odpadami na terenie gminy,
  11. wspieranie inicjatyw rozwoju handlu lokalnego.

  Skład Komisji:
  1. Przewodniczący - Mirosław Kwaśniewski
  2. Bogdan Witkowski
  3. Piotr Binczyk
  4. Wiesław Kosno
  5. Zdzisław Bartczak
  6. Teresa Lipka
  7. Piotr Milda


  data ostatniej aktualizacji: 2010-12-06 15:40:14
  opublikował: Marcin Woszczak