• informacja o wynikach naboru
    2011-06-17 12:57:32

    na stanowisko Referenta ds.Obsługi Centrum Informacji Turystycznej w Urzedzie Miejskim w Miastku 77-200 Miastko ul.Grunwaldzka 1

    Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. Nr 223,poz.1458 z późn.zm./ informuję,że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Referenta ds. Obsługi Centrum Informacji Turystycznej nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty. Uzasadnienie: w ocenie komisji kandydaci nie spełniają wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Referenta ds. obsługi Centrum Informacji Turystycznej.

    data ostatniej aktualizacji: brak
    opublikował: Mirosława Łuczyk