• Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej - 2012-06-28 09:01:31
    dotyczy: Wydzial Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdansku przeprowadzil w okresie od dnia 19 sierpnia 2009 do dnia 30 pazdziernika 2009 kontrole kompleksowa Gminy Miastko