• Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej
  2012-06-28 09:01:31

  Wydzial Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdansku przeprowadzil w okresie od dnia 19 sierpnia 2009 do dnia 30 pazdziernika 2009 kontrole kompleksowa Gminy Miastko

  Wystapienie pokontrolne
  Protokól
  Informacja o realizacji zalecen pokontrolnych

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Jan Gajo