• Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN.7145/2/12/2009
  2009-10-26 13:40:01

  nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły oraz oraz budynkiem gospodarczym w m. Świeszyno, Gmina Miastko

  OPIS NIERUCHOMOŚCI
  Nieruchomość położona w Świeszynie, Gmina Miastko, zabudowana budynkiem byłej szkoły, oznaczonym w ewidencji nieruchomości numerem 7, oraz budynkiem gospodarczym. Stanowiąca zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę numer 285/2 o powierzchni 0,3742 ha. Położona przy drodze asfaltowej. Do działki doprowadzona jest woda z wodociągu wiejskiego, sieć kanalizacyjna i sieć elektryczna. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy WIT.7331/71/2007 z dnia 27.06.2007r. nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej.
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr 6087. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i roszczeń osób trzecich.
  Budynek byłej szkoły wzniesiony został w latach 30-tych dwudziestego wieku. Budynek wolnostojący , parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. Na podstawie Decyzji Nr 116/2007/MG Starosty Bytowskiego z dnia 20.09.2007r. w budynku wyodrębniono 5 lokali użytkowych w tym trzy lokale na parterze budynku i 2 lokale na poddaszu jak również wyodrębniono piwnice dla każdego lokalu. Wyodrębnione lokale użytkowe przeznaczone są do sprzedaży z przeznaczeniem do adaptacji na cele mieszkalne.
  W budynku dokonano remontu klatki schodowej. Do każdego lokalu zostały wstawione nowe drzwi wejściowe z zamkami. Każdy lokal posiada przyłącze elektryczne (skrzynka), wodociągowe (zainstalowano wodomierze) oraz kanalizacyjne. Lokale nie posiadają ogrzewania.
  Budynek gospodarczy murowano – drewniany. Pełnił funkcję stodoły z oborą i pomieszczeniami gospodarczymi. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 126m2. Budynek w bardzo złym stanie technicznym – zarwany dach i stropy. Pomieszczenia w budynku nie będą stanowiły części składowych lokali. Budynek gospodarczy będzie przedmiotem współwłasności.

  PRZEDMIOT PRZETARGU
  LOKAL NUMER 1 – powierzchnia użytkowa samodzielnego lokalu wynosi 104,12 m2
  Lokal położony na parterze budynku . Wejście do lokalu z klatki schodowej. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń o powierzchniach użytkowych 47,06 m2 i 48, 57 m2 oraz pomieszczenia przynależnego stanowiącego piwnicę o powierzchni użytkowej 8,49 m2.
  Udział w nieruchomości wspólnej przypadający na lokal wynosi 252/1000 części.
  CENA WYWOŁAWCZA – 28.932,00 zł.

  LOKAL NUMER 2 –powierzchnia użytkowa samodzielnego lokalu wynosi 38,56 m2. Lokal położony na parterze (przybudówki budynku ) budynku. Wejście do lokalu od zewnątrz budynku. Lokal składa się z trzech pomieszczeń o powierzchniach użtkowych 8,91 m2, 11,01 m2 i 4,85 m2 oraz dwóch pomieszczeń piwnicznych o powierzchniach użytkowych 10,60 m2 i 3,19 m2. Udział w nieruchomości wspólnej przypadający na lokal wynosi 93/1000 części.
  CENA WYWOŁAWCZA - 8.275,00 zł.

  LOKAL NUMER 3– powierzchnia użytkowa samodzielnego lokalu wynosi 104,83 m2
  Lokal położony na parterze budynku . Wejście do lokalu z klatki schodowej. Lokal składa się z czterech pomieszczeń o powierzchniach użytkowych 3,86 m2, 16,28 m2, 26,51 m2 i 41,01 m2 oraz trzech pomieszczeń piwnicznych o powierzchniach użytkowych 8,73 m2, 3,87 m2 i 4,57 m2.
  Udział w nieruchomości wspólnej przypadający na lokal wynosi 254/1000 części.
  CENA WYWOŁAWCZA – 30.819,00 zł.

  LOKAL NUMER 4
  - powierzchnia użytkowa samodzielnego lokalu wynosi 88,38 m2
  Lokal położony na poddaszu budynku . Wejście do lokalu z klatki schodowej. Lokal składa się z sześciu pomieszczeń o powierzchniach użytkowych 3,05 m2, 26,88 m2, 4,66m2, 14,14 m2, 6,94 m2 i 23,24 m2 oraz dwóch pomieszczeń piwnicznych o powierzchniach użytkowych
  7,08 m2 i 2,39 m2.
  Udział w nieruchomości wspólnej przypadający na lokal wynosi 214/1000 części.
  CENA WYWOŁAWCZA – 24.285,00 zł.

  LOKAL NUMER 5
  - powierzchnia użytkowa samodzielnego lokalu wynosi 76,98 m2
  Lokal położony na poddaszu budynku . Wejście do lokalu z klatki schodowej. Lokal składa się z sześciu pomieszczeń o powierzchniach użytkowych 8,65 m2, 4,82 m2, 12,70 m2, 3,38 m2, 28,56 m2 i 8,63 m2 oraz dwóch pomieszczeń piwnicznych o powierzchniach użytkowych
  7,85 m2 i 2,39 m2.
  Udział w nieruchomości wspólnej przypadający na lokal wynosi 187/1000 części.
  CENA WYWOŁAWCZA – 22.992,00 zł.

  Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2009r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 12) o godz. 13 .00.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 26 listopada 2009r.. włącznie, w kasie tut. Urzędu, pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w Miastku w PKO BP Miastko Nr 97-1020-4708-0000-7102-0004-4362 z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu.
  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.
  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone.
  Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
  Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
  Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

  Lokale można oglądać w godzinach od 9.00 do 13.00 w terminie uzgodnionym wcześniej z pracownikiem tut. Urzędu, pok. Nr 12.

  Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 lub telefonicznie, tel. 857-20-81 wew. 51 i 52.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak