• Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny - WGN.7145/1/33/09
  2009-11-06 14:29:16

  Przedmiotem przetargu jest sprzedaż lokalu nr 5, przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkalne, dla którego uzyskano pozwolenie na budowę, obejmujące adaptację pomieszczeń budynku hotelu pracowniczego na mieszkania, znajdujących się w budynku nr 8 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Miastku.

  WGN. 7145/1/33/09 Miastko, 06.11.2009


  BURMISTRZ MIASTKA OGŁASZA
  I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

  na sprzedaż lokalu nr 5, przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkalne, dla którego uzyskano pozwolenie na budowę, obejmujące adaptację pomieszczeń budynku hotelu pracowniczego na mieszkania, znajdujących się w budynku nr 8 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Miastku.

  Opis nieruchomości:

  Nieruchomość zabudowana, położona w Miastku przy ul. Kazimierza Wielkiego 8, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 79 o pow. 849 m2, dla której W Sądzie Rejonowym w Miastku prowadzona jest księga wieczysta kw 2522.
  Nieruchomość zabudowana jest budynkiem pełniącym dotychczas rolę hotelu pracowniczego, wybudowanym na początku XX wieku, składającym się z 12 lokali przeznaczonych do adaptacji na mieszkania. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 791,40 m2.
  Istnieje możliwość wykonania w lokalach przyłączy: energetycznego, wodno-kanalizacyjnego i c.o. na warunkach określonych przez gestorów sieci.
  Prace adaptacyjne wraz z przyłączami nabywca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt.

  Przedmiot przetargu:


  LOKAL NR 5 o powierzchni użytkowej 55,60 m2 i piwnicy o pow. 11,00m2,
  położony na I piętrze budynku.
  udział w nieruchomości wspólnej przypadający na lokal
  wynosi 842/10000 części.

  CENA WYWOŁAWCZA
  28.000,00 złotych


  Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2009r. o godz. 12.00 w gmachu Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 10.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości
  10 % ceny wywoławczej w kasie tut. urzędu, pokój nr 3 lub na konto Urzędu Miejskiego PKO BP Miastko Nr 97 1020 4708 0000 7102 0004 4362 najpóźniej do dnia 4 grudnia 2009r. włącznie i okazania się dowodem wpłaty przed otwarciem przetargu oraz okazania dowodu osobistego.
  Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.

  Osobie, która przetarg wygrała wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym osobom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
  W przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi, a przetarg czyni niebyłym.
  Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
  Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

  Lokal można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w porozumieniu z pracownikiem tut. urzędu, pokój nr 12.

  Wszelkich informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 i 13 lub telefonicznie, tel. 857- 0711.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Aleksander Sikorski