• Burmistrz Miastka ogłasza V nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN – 7145/1/16/2009
  2009-11-27 12:11:12

  sprzedaż lokalu użytkowego numer II, znajdującego się w budynku nr 6 przy ul. Wielkopolskiej w Miastku.

  WGN – 7145/1/16/2009  BURMISTRZ MIASTKA OGŁASZA
  V NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

  na sprzedaż lokalu użytkowego numer II, znajdującego się w budynku nr 6 przy ul. Wielkopolskiej w Miastku.

  Opis nieruchomości:

  Nieruchomość zabudowana, położona w Miastku przy ul. Wielkopolskiej 6, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 73/4 o pow. 1.943 m2, dla której W Sądzie Rejonowym w Miastku prowadzona jest księga wieczysta kw 6878.
  Nieruchomość zabudowana jest budynkiem użyteczności publicznej, wybudowanym w latach 30-tych XX wieku, składającym się z 17 lokali użytkowych, z których 4 przeznaczone zostały do adaptacji na cele mieszkaniowe. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1.173,39 m2.

  Przedmiot przetargu:


  LOKAL NR II o powierzchni użytkowej 117,26 m2, położony
  na niskim parterze budynku.
  Udział w nieruchomości wspólnej przypadający
  Na lokal wynosi 999/10000 części.

  CENA WYWOŁAWCZA
  70.000,00 złotych


  Przetarg odbędzie się w dniu 30 grudnia 2009r. o godz. 12.00 w gmachu Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości
  10 % ceny wywoławczej w kasie tut. urzędu, pokój nr 3 lub na konto Urzędu Miejskiego PKO BP Miastko Nr 97 1020 4708 0000 7102 0004 4362
  najpóźniej do 23 grudnia włącznie i okazania się dowodem wpłaty przed otwarciem przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto urzędu.

  Lokal można oglądać w godzinach od 9.00 do 15.00 w uzgodnieniu z pracownikiem tut. urzędu, pokój nr 12.

  I przetarg na w/w lokal odbył się w dniu 31 marca, II przetarg 19 maja, III przetarg 8 października, a IV przetarg 20 listopada 2009 roku. Wszystkie przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

  Osobie, która przetarg wygrała wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym osobom zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi, a przetarg czyni niebyłym.
  Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
  Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.


  Wszelkich informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 i 13 lub telefonicznie, tel. 857-07-11.  Miastko, dnia 23.11.2009 r. Burmistrz Miastka

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Aleksander Sikorski