• Burmistrz Miastka ogłasza przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN-72243/1/96/2010
  2010-03-25 14:51:17

  mieszkańców budynku komunalnego nr 4a przy ulicy Łąkowej

  Przedmiotem przetargu jest część działki oznaczonej numerem 14/4 o powierzchni 15m2 położona w Miastku przy ulicy Łąkowej, obręb 83/4 z przeznaczeniem : grunt na cele składowe.

  Okres dzierżawy nieruchomości: 3lata

  Przetarg odbędzie się w dniu 08.04.2010 roku. o godz.12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 12.
  Cena wywoławcza:
  - 0,22zł/ m2 miesięcznie,

  Przyszły dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat czynszu, do którego doliczony będzie podatek VAT w wys. 22% oraz ponoszenia opłat podatku od nieruchomości.
  Dzierżawca zobowiązany jest do podpisania umowy po upływie 7 dni od zamknięcia przetargu.
  Uzyskana cena przetargu jest ostateczna. W przypadku wygrania przetargu przez spółkę cywilną umowa dzierżawy zostanie zawarta tylko z jednym ze wspólników.
  Burmistrz Miastka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak