• Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN.72243/2/23/2009-2010
  2010-05-11 12:33:55

  Przedmiotem przetargu jest działka gruntu położona w obrębie Wałdowo, gm. Miastko , oznaczona numerem geodezyjnymi 105 o powierzchni 3,06 ha, w tym R kl. V - 2,40 ha i R kl. VI - 0,66 ha.

  Dla terenu brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastko teren przeznaczony jest na cele rolne.

  Nieruchomość wydzierżawiona zostanie na okres do 30 września 2012r. z przeznaczeniem na cele upraw rolnych.

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 2010r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 12) o godz. 12 .00.

  cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 0,55 zł./ar rocznie


  Przyszły dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat czynszu oraz ponoszenia opłat podatku od nieruchomości.
  Umowa zawarta zostanie od dnia 01 czerwca 2010r.
  Uzyskana w przetargu wysokość czynszu dzierżawy jest ostateczna.
  Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

  Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 lub telefonicznie, tel. 857- 20 - 81 wew. 51 i 52 .

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak