• Burmistrz Miastka ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN.72243/1/78/2010
  2010-06-07 13:19:44

  przedmiotem przetargu jest część działki oznaczonej numerem 32 o powierzchni 30 m2 położona w Miastku przy ulicy Koszalińskiej, obręb 83/3 z przeznaczeniem: grunt na cele garażowe

  Okres dzierżawy nieruchomości: 6 miesiecy

  Przetarg odbędzie się w dniu 16.06.2010 roku. o godz.12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 12.

  Cena wywoławcza: 12,80 zł miesięcznie,

  Przyszły dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat czynszu, do którego doliczony będzie podatek VAT w wys. 22% oraz ponoszenia opłat podatku od nieruchomości.
  Dzierżawca zobowiązany jest do podpisania umowy po upływie 7 dni od zamknięcia przetargu.
  Uzyskana cena przetargu jest ostateczna. W przypadku wygrania przetargu przez spółkę cywilną umowa dzierżawy zostanie zawarta tylko z jednym ze wspólników.
  Burmistrz Miastka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń dnia 01.06.2010 roku.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak