• Urząd Miejski ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gm. Miastko na sprzedaż drewna
  2010-10-07 14:50:38

  Przetarg obejmuje sprzedaż leżaniny drewna znajdującego w lesie komunalnym przy ul. Koszalińskiej (działka nr 9) w Miastku

  Zakres prac należących do osoby wygrywającej przetarg:
  - oczyszczenie pnia drzewa z konarów i ułożenie konarów w stos umożliwiający dokonanie pomiaru metrów przestrzennych drewna,
  - zabezpieczenie terenu w trakcie wykonywania prac przed dostępem osób trzecich,
  - uporządkowanie terenu ( posprzątanie gałęzi, itp.) po zakończeniu prac w terminie do dnia 12.11.2010r.

  Uwaga! Oferent może wywieźć drewno po zgłoszeniu w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku i po dokonaniu obmiaru drewna przez pracownika Wydziału.

  Przetarg odbędzie się w dniu 21.10.2010 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 13.

  Przetarg wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę za m.p (metr przestrzenny). Uzyskana cena przetargu jest ostateczna. Do ustalonej w drodze przetargu ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług w wysokości 22%
  Z osobą wygrywającą przetarg zostanie podpisana umowa sprzedaży drewna.

  Termin zapłaty do 14 dni od dnia otrzymania faktury.

  Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim p. nr 14, Tel. 059 857 20 81 wew. 857 – 0716

  Zastrzega się prawo odwołania lub zmiany ogłoszenia, a także warunków przetargu oraz zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

  Miastko, dnia 07.10.2010r.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak