• Burmistrz Miastka ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny - WGN.6840.3.9.10.2011.SG
  2011-06-14 13:56:14

  nieruchomość położona w Kamnicy, gm. Miastko, oznaczona jako działka numer 214 o powierzchni 1,11 ha, zabudowana - budynkiem szkoły (mieszkalno-użytkowym)

  OPIS NIERUCHOMOŚCI
  Nieruchomość położona w Kamnicy, gm. Miastko, oznaczona jako działka numer 214 o powierzchni 1,11 ha, zabudowana :- budynkiem szkoły (mieszkalno-użytkowym) oznaczonym numerem 1 – wolnostojącym, murowanym z czerwonej cegły, wybudowanym około 1910r., parterowym z poddaszem użytkowym , częściowo podpiwniczonym, podłączonym do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej, obejmującym dwa samodzielne lokale użytkowe oraz jeden samodzielny lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi na poddaszu i w piwnicy budynku o łącznej powierzchni użytkowej 423,98 m.kw.- budynkiem gospodarczym murowano – drewnianym (część drewniana w złym stanie technicznym do rozbiórki) o powierzchni użytkowej 75,63 m.kw. , w tym część murowana o powierzchni 32 m. kw. . Pomieszczenia znajdujące się w tym budynku nie stanowią części składowych lokali i wchodzą w skład nieruchomości wspólnej. W Sądzie Rejonowym w Miastku dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 6086.
  Przedmiot sprzedaży

  Lokal użytkowy numer 1 położony na parterze budynku z pomieszczeniem przynależnym w części piwnicznej. W skład lokalu wchodzą pomieszczenia : sala o pow. uż. 47,90 m2, sala o pow. uż. 47,60 m2 i korytarz o pow. uż. 21,48 m2. Razem powierzchnia lokalu użytkowego wynosi 116,98 m2. Pomieszczeniem przynależnym do lokalu jest piwnica o pow. uż. 23,38 m2.
  Powierzchnia użytkowa samodzielnego lokalu użytkowego numer 1 wynosi 140,36 m2.
  Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, sieć wodociągowo – kanalizacyjną , ogrzewania brak.
  Udział we własności wspólnych części budynku i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz we własności gruntu, przynależny do lokalu wynosi 331/1000 części.

  Lokal użytkowy numer 2 położony na parterze budynku z pomieszczeniami przynależnymi w części piwnicznej oraz na poddaszu. W skład lokalu wchodzą pomieszczenia : sala o pow. uż. 18,57 m2, sala o pow. uż. 22,06 m2, stołówka o pow. uż. 19,80 m2, kuchnia o pow. uż. 6,87 m2, sanitariaty dla dzieci o pow. uż. 8,77 m2, wc dla personelu o pow. uż. 2,06 m2, korytarz o pow. uż. 11,45 m2, izba o pow. uż. 23,14 m2 i weranda o pow. uż. 11,00 m2. Razem powierzchnia lokalu użytkowego wynosi 123,72 m2. Pomieszczeniami przynależnymi do lokalu są : kotłownia w części piwnicznej o pow. uż. 11,90 m2, piwnica składająca się z dwóch pomieszczeń o pow. uż. 19,60 m2 oraz izba na poddaszu o pow. uż. 18, 80 m2. Łączna powierzchni pomieszczeń przynależnych wynosi 50,30 m2.
  Powierzchnia użytkowa samodzielnego lokalu użytkowego numer 2 wynosi 174,02 m2.
  Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, sieć wodociągowo – kanalizacyjną i ogrzewanie – piec CO w piwnicy.
  Udział we własności wspólnych części budynku i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz we własności gruntu, przynależny do lokalu wynosi 410/1000 części.

  Lokale objęte są umową dzierżawy zawartą do dnia 31 sierpnia 2012r. na cele prowadzenia działalności oświatowej – szkoła, w związku z czym umowa dzierżawy może być rozwiązana z zachowaniem procedur i terminów określonych w ustawie o systemie oświaty.

  CENA WYWOŁAWCZA LOKALU NUMER 1 - 76.888,00 zł.
  CENA WYWOŁAWCZA LOKALU NUMER 2 - 88.247,00 zł.


  Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2011r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 12) o godz. 12 .00.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 15 lipca 2011r. włącznie, w kasie tut. Urzędu, pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w Miastku w PKO BP Miastko Nr 97-1020-4708-0000-7102-0004-4362 z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu.
  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.
  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone.
  Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
  Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
  Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

  Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym wcześniej z pracownikiem tut. Urzędu, pok. Nr 12.

  Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 lub telefonicznie, tel. 59-857-07-12.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak