• Informacja o zamieszczeniu projektu programu - 2009-02-18 12:55:25
    dotyczy: dotyczy „ Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015r. wraz z aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miastko na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015r.” będącego częścią programu