• Informacja w sprawie jakości wody - 2011-04-14 12:43:17
    dotyczy: Zgodnie z art.12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) Burmistrz Miastka podaje do publicznej wiadomości informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie gminy Miastko