• Obwieszczenie Burmistrza Miastka WIT.6733.9.2011 z 13.06.2011r. - 2011-06-16 10:59:48
  dotyczy: postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci cieplnej wysokoparametrowej 119/80ºC od budynku Biblioteki Publicznej przy ul. Dworcowej do budynku wymiennikowni przy ul. Młodzieżowej nr 8 w Miastku
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka WIT.6733.9.2011 z 10.05.2011r. - 2011-05-11 13:36:49
  dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci cieplnej wysokoparametrowej 119/80ºC od budynku Biblioteki Publicznej przy ul. Dworcowej do budynku wymiennikowni przy ul. Młodzieżowej nr 8 w Miastku
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka WIT.6733.8.2011 z 05.05.2011r. - 2011-05-06 11:51:57
  dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej w zakresie budowy odcinka około 3100m z rury PE 90 w obr. ew. Okunino i Kowalewice .
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka WIT .6733.7.2011 z dnia 28.04.2011 r. - 2011-04-29 09:43:54
  dotyczy: lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie masztu kratowego o wysokości 50m z montażem 1 anteny dla stacji radiowej o mocy 0,5kW i kontenera technicznego na działkach nr 60/13 i 60/14 obr. ew. 83/2 w Miastku
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka WIT .6733.6.2011 z dnia 28.04.2011 r. - 2011-04-29 09:42:12
  dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE de 63, przebiegającego w działce nr 418/30 obr. ew. Pasieka
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka nr WIT.6733.5.2011 z dnia 12.04.2011r. - 2011-04-13 10:43:23
  dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu rekreacyjnego na działce nr 3/3 w Łodzierzy obręb ewidencyjny Węgorzynko
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka nr WIT.6733.3.2011 z dnia 12.04.2011r. - 2011-04-13 10:37:28
  dotyczy: postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej w zakresie budowy odcinka około 73m z rury PE dn90 na działce nr 115 obr. ew. Dretyń
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka-WGN.6220.10.2011.JG - 2011-04-12 10:54:55
  dotyczy: złożenia raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na udrożnieniu koryta rzeki Studnicy na długości 900m od km 29+066 w górę rzeki , w miejscowości Miastko,
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka-WGN-7625/24/2009/2010 - 2011-04-08 10:10:10
  dotyczy: wydania decyzji nr WGN-7625/24/2009/2010 z dnia 04.04.2011r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

  „Budowie i eksploatacji zespołu 5 siłowni wiatrowych o mocy 2MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 1/1, 402, 405 w obrębie geodezyjnym Słosinko gm. Miastko” .
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka nr WIT.6733.4.2011 z dnia 04.04.2011r. - 2011-04-04 15:43:05
  dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie wewnętrznej przeciwpożarowej sieci wodociągowej w m. Łodzierz na działce nr 113/3 obr. ew. Węgorzynko.
znalezionych: 263 na 14 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>