• Obwieszczenie Burmistrza Miastka nr WIT.6733.4.2011 z dnia 04.04.2011r.
  2011-04-04 15:43:05

  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie wewnętrznej przeciwpożarowej sieci wodociągowej w m. Łodzierz na działce nr 113/3 obr. ew. Węgorzynko.

  Miastko, dnia 04.04.2011 r.
  WIT .6733.4.2011


  OBWIESZCZENIE

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


  Zgodnie z art. 53ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pózn. zm). oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póz .zm.)

  zawiadamiam

  że w dniu 04 kwietnia2011 r. zostało wszczęte postępowanie z wniosku: Powiatu Bytowskiego, 77-100 Bytów ul. 1 Maja 15 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie wewnętrznej przeciwpożarowej sieci wodociągowej w m. Łodzierz na działce nr 113/3 obr. ew. Węgorzynko.
  Zgodnie z art.10 § 1 Kpa strony mają prawo do zapoznania się z zebranymi materiałami oraz do wniesienia uwag i wniosków w w/w sprawie w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Ryszard Ringwelski