• Obwieszczenie Burmistrza Miastka nr WIT-7335/29/2010-2011 z dnia 11.04.2011r.
  2011-04-12 10:07:52

  postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej w zakresie budowy odcinka około 1330m w obr. ew. Okunino i Dretyń

  Miastko, dnia 11.04.2011 r.
  WIT - 7335/29/2010-2011

  OBWIESZCZENIE

  w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Zgodnie z art. 49 KPA (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm). i z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

  zawiadamiam strony postępowania że:

  I. że w dniu 15 grudnia 2010 r. zostało wszczęte postępowanie z wniosku: Projektanta Władysława Mataska zam. 77-100 Bytów ul. Słoneczna 14 działającego z upoważnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku ul. Mickiewicza 3 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej w zakresie budowy odcinka około 1330m z rury PE dn40 na działkach nr 314/1, 315/1, 317/1, 318/1, 318/2, 320/2, 320/4 obr. ew. Okunino oraz działki nr 182/4, 185, 187, 258/7, 258/8 obr. ew. Dretyń .

  II. W powyższej sprawie wpłynęły następujące decyzje:
   Decyzja nr ZN-A-I-4151/1/536/2011 z dnia 04.04.2011r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku
  Z treścią postanowienia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

  III. W powyższej sprawie wpłynęły następujące postanowienia uzgadniające:
   Postanowienie Starosty Bytowskiego Nr OŚ. 673-9.8.1.2011.MG z dnia 03.03.2011r.
   Postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku nr ZZ-9-21001-23/11 z dnia 08.03.2011r.
  Z treścią postanowienia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

  IV. W dniu 11 kwietnia 2011r. została wydana dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku ul. A. Mickiewicza 3 decyzja nr WIT-7335/29/2010-2011 kończąca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej w Dretyniu- Okuninie.
  Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pokój nr 18, w godz. 8.00-14.00.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Ryszard Ringwelski