• Obwieszczenie Burmistrza Miastka nr WIT.6733.3.2011 z dnia 12.04.2011r.
  2011-04-13 10:37:28

  postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej w zakresie budowy odcinka około 73m z rury PE dn90 na działce nr 115 obr. ew. Dretyń

  Miastko, dnia 12.04.2011 r.
  WIT.6733.3.2011


  OBWIESZCZENIE

  w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Zgodnie z art. 49 KPA (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm). i z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

  zawiadamiam strony postępowania że:

  I. że w dniu 15 marca 2011 r. zostało wszczęte postępowanie z wniosku: Projektanta Władysława Mataska zam. 77-100 Bytów ul. Słoneczna 14 działającego z upoważnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku ul. Mickiewicza 3 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej w zakresie budowy odcinka około 73m z rury PE dn90 na działce nr 115 obr. ew. Dretyń.
  II. W dniu 12 kwietnia 2011r. została wydana dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku ul. A. Mickiewicza 3 decyzja nr WIT.6733.3.2011 kończąca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej na działce nr 115 w Dretyniu.
  Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pokój nr 18, w godz. 8.00-14.00.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Ryszard Ringwelski