• Obwieszczenie Burmistrza Miastka nr WIT.6733.5.2011 z dnia 12.04.2011r.
  2011-04-13 10:43:23

  wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu rekreacyjnego na działce nr 3/3 w Łodzierzy obręb ewidencyjny Węgorzynko

  Miastko, dnia 12.04.2011 r.
  WIT. 6733.5.2011



  OBWIESZCZENIE

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


  Zgodnie z art. 53ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pózn. zm). oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póz .zm.)

  zawiadamiam

  że w dniu 12 kwietnia 2011r. zostało wszczęte postępowanie z wniosku Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku postępowanie administracyjne w sprawie wydania dla Gminy Miastko decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu rekreacyjnego na działce nr 3/3 w Łodzierzy obręb ewidencyjny Węgorzynko.
  Zgodnie z art.10 § 1 Kpa strony mają prawo do zapoznania się z zebranymi materiałami oraz do wniesienia uwag i wniosków w w/w sprawie w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Ryszard Ringwelski