• Obwieszczenie Burmistrza Miastka WIT .6733.6.2011 z dnia 28.04.2011 r.
  2011-04-29 09:42:12

  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE de 63, przebiegającego w działce nr 418/30 obr. ew. Pasieka

  Miastko, dnia 28.04.2011 r.
  WIT .6733.6.2011


  OBWIESZCZENIE

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


  Zgodnie z art. 53ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pózn. zm). oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póz .zm.)

  zawiadamiam

  że w dniu 28 kwietnia2011 r. zostało wszczęte postępowanie z wniosku: Terra Baltic sp. z o.o. 78-200 Białogard ul. Kołobrzeska 58 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE de 63, przebiegającego w działce nr 418/30 obr. ew. Pasieka.
  Zgodnie z art.10 § 1 Kpa strony mają prawo do zapoznania się z zebranymi materiałami oraz do wniesienia uwag i wniosków w w/w sprawie w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Ryszard Ringwelski