• Obwieszczenie Burmistrza Miastka WIT - 7335/23/2010 z 17.05.2011r.
  2011-05-23 13:43:12

  postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej w Kawczynie

  Miastko, dnia 17.05.2011 r.
  WIT - 7335/23/2010

  OBWIESZCZENIE

  w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Zgodnie z art. 49 KPA (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm). i z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

  zawiadamiam strony postępowania że:

  I. że w dniu 30 listopada 2010 r. zostało wszczęte postępowanie z wniosku: Projektanta Władysława Mataska zam. 77-100 Bytów ul. Słoneczna 14 działającego z upoważnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku ul. Mickiewicza 3 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej w zakresie budowy odcinka wodociągu z rur PE63 na działkach nr 194/1, 8/1, 99, 47/1, 190 obr. ew. Kawcze.
  II. W dniu 15.02.2011 r. powyższe zawiadomienie zostało uzupełnione poprzez zmianę trasy budowy odcinka wodociągu z rur PE63, która będzie się po zmianie realizowana na działkach: 8/1, 47/1, 99, 189, 190, 194/2 obr. ew. Kawcze
  III. W powyższej sprawie wpłynęły następujące postanowienia:
  -Postanowienie Starosty Bytowskiego Nr OŚ.673-9.14.1.2011.MG z dnia 23.03.2011r.;
  -Postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr OKI-492-179/2011/AW z dnia 29.03.2011r.;
  -Postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku nr ZZ-9-21001-41/11 z dnia 15.04.2011r.
  Z treścią postanowienia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

  IV. W dniu 17 maja 2011r. została wydana dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku ul. A. Mickiewicza 3 decyzja nr WIT-7335/23/2010 kończąca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej w Kawczynie.
  Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pokój nr 18, w godz. 8.00-14.00.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Ryszard Ringwelski