• Obwieszczenie Burmistrza Miastka WIT.6733.6.2011 z dnia 06.06.2011 r.
  2011-06-06 13:26:41

  postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu na działce nr 418/30 w Pasiece

  Miastko, dnia 06.06.2011 r.
  WIT.6733.6.2011

  OBWIESZCZENIE

  w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


  Zgodnie z art. 49 KPA (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm). i z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

  zawiadamiam strony postępowania że:

  I. że w dniu 28 kwietnia2011 r. zostało wszczęte postępowanie z wniosku: Terra Baltic sp. z o.o. 78-200 Białogard ul. Kołobrzeska 58 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE de 63, przebiegającego w działce nr 418/30 obr. ew. Pasieka.

  II. W powyższej sprawie wpłynęły następujące postanowienie uzgadniające:
   Postanowienie Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie nr DM.7137.151.2011 z dnia 18.05.2011r.
  Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

  III. W dniu 06 czerwca 2011r. została wydana decyzja nr WIT.6733.6.2011 kończąca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu na działce nr 418/30 w Pasiece.
  Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w Urzędzie
  Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pokój nr 18, w godz. 8.00-14.00.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Ryszard Ringwelski