• Obwieszczenie Burmistrza Miastka WIT.6733.9.2011 z 13.06.2011r.
  2011-06-16 10:59:48

  postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci cieplnej wysokoparametrowej 119/80ºC od budynku Biblioteki Publicznej przy ul. Dworcowej do budynku wymiennikowni przy ul. Młodzieżowej nr 8 w Miastku

  Miastko, dnia 13.06.2011 r.
  WIT.6733.9.2011

  OBWIESZCZENIE

  w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


  Zgodnie z art. 49 KPA (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm). i z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

  zawiadamiam strony postępowania że:

  I. że w dniu 10 maja 2011 r. zostało wszczęte postępowanie z wniosku: Dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej w Miastku ul. Kowalska 2 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci cieplnej wysokoparametrowej 119/80ºC od budynku Biblioteki Publicznej przy ul. Dworcowej do budynku wymiennikowni przy ul. Młodzieżowej nr 8 w Miastku na działkach nr 28/18; 28/19; 38/7; 40/2; 43/5; 43/6; 44/16; 46/1; obr. ew. 83/3 Miastko.

  I. W powyższej sprawie wpłynęły następujące postanowienie uzgadniające:
   Postanowienie Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie nr DM.7137.152.2011 z dnia 18.05.2011r.
  Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

  II. W dniu 13 czerwca 2011r. została wydana decyzja nr WIT.6733.9.2011 kończąca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie ciepłociągu w Miastku.
  Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pokój nr 18, w godz. 8.00-14.00.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Ryszard Ringwelski