• Obwieszczenie Burmistrza Miastka WIT.6733.5.2011 z 17.06.2011r.
  2011-06-17 13:41:33

  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie placu rekreacyjnego na działce nr 3/3 obręb Węgorzynko w Łodzierzy

  Miastko, dnia 17.06.2011 r.
  WIT.6733.5.2011

  OBWIESZCZENIE

  w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


  Zgodnie z art. 49 KPA (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm). i z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

  zawiadamiam strony postępowania że:

  I. że w dniu 12 kwietnia 2011r. zostało wszczęte postępowanie z wniosku Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku postępowanie administracyjne w sprawie wydania dla Gminy Miastko decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu rekreacyjnego na działce nr 3/3 w Łodzierzy obręb ewidencyjny Węgorzynko.

  II. W powyższej sprawie wpłynęły następujące postanowienie uzgadniające:
   Postanowienie Starosty Bytowskiego Nr OŚ.673-9.21.1.2011.MG z dnia 13.05.2011r.
   Postanowienie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku nr ZDW-5/as/542/712/206/2011 z dnia 22.05.2011r.
  Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

  III. W dniu 17 czerwca 2011r. została wydana decyzja nr WIT.6733.5.2011 kończąca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie placu rekreacyjnego na działce nr 3/3 obręb Węgorzynko w Łodzierzy
  Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w Urzędzie
  Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pokój nr 18, w godz. 8.00-14.00.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Ryszard Ringwelski