• Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/13-3/2009 - 2009-05-06 09:22:36
  dotyczy: dotyczy informacji o wydaniu decyzji Nr WGN-7625/13-2/2009 z dnia 30.04.2009r. o uchyleniu decyzji nr WGN-7625/1-10/2008 z dnia 26 marca 2008r. i umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej , ciśnieniowo - grawitacyjnej na działkach o numerach ewidencyjnych 42/3, 40/6, 124/3, 25, 19, 42/2, 74, 77/3, 73/1, 37, 38, 70, 69/1, 39/2, 39/4, 40/1, 39/5, 72/2, 40/5, 42/1, 43/3, 43/4, 123, 48, 72/1, 76, 32, 77/2, 79, 80/2, 80/1, 81, 89, 84, 87, 86/1, 110/2, 108, 158/2, 109/1, 109/2, 101, 110/1, 156, 157, 158/1, 113/4, 113/6, 113/5, 113/2, 121/1, 121/2, 50, 49/1 47/1, 46, 44/47, 44/49, 148, 149, 138, 145, 141, 144, 23, 146, 142, 143, 49/2, 24, 41, 126, 125, 77/1, 39/11, 78/3, 78/2, 39/9, 40/5, 85 w obrębie Wołcza Mała oraz 6/10, 10/11, 11, 10/4, 10/36, 10/8, 10/13, 10/35, 6/6, 10/36, 6/13, 6/17, 9/1, 9/2 w obrębie Wołcza Wielka gm. Miastko.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/12-2/2009 - 2009-05-06 08:59:54
  dotyczy: dotyczy informacji o wydaniu decyzji Nr WGN-7625/12-1/2009 z dnia 30.04.2009r. o uchyleniu decyzji nr WGN-7625/24-8/2007/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. i umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej , z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla wsi Malęcino gm. Miastko.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/11-3/2009 - 2009-05-06 08:48:55
  dotyczy: dotyczy informacji o wydaniu decyzji Nr WGN-7625/11-2/2009 z dnia 30.04.2009r. o uchyleniu decyzji nr WGN-7625/23-12/2007 z dnia 19 listopada 2007r. i umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej , z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla wsi Świerzenko gm. Miastko.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/10-3/2009 - 2009-05-06 08:46:59
  dotyczy: dotyczy informacji o wydaniu decyzji Nr WGN-7625/10-2/2009 z dnia 30.04.2009r. o uchyleniu decyzji nr WGN-7625/21-13/2007 z dnia 19 listopada 2007r. i umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej , z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla wsi Biała gm. Miastko.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/9-3/2009 - 2009-05-06 08:44:58
  dotyczy: dotyczy informacji o wydaniu decyzji Nr WGN-7625/9-2/2009 z dnia 30.04.2009r. o uchyleniu decyzji nr WGN-7625/22-13/2007 z dnia 19 listopada 2007r. i umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej , z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla wsi Kawcze gm. Miastko.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/8-3/2009 - 2009-05-06 08:37:25
  dotyczy: dotyczy informacji o wydaniu decyzji Nr WGN-7625/8-2/2009 z dnia 30.04.2009r. o uchyleniu decyzji nr WGN-7625/20-12/2007 z dnia 26 listopada 2007r. i umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej , z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla wsi Świerzno gm. Miastko.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/13/2009 - 2009-04-24 11:54:50
  dotyczy: dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia decyzji ostatecznej Burmistrza Miastka nr WGN-7625/1-10/2007 z dnia 26 marca 2008r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej , ciśnieniowo - grawitacyjnej na działkach o numerach ewidencyjnych 42/3, 40/6, 124/3, 25, 19, 42/2, 74, 77/3, 73/1, 37, 38, 70, 69/1, 39/2, 39/4, 40/1, 39/5, 72/2, 40/5, 42/1, 43/3, 43/4, 123, 48, 72/1, 76, 32, 77/2, 79, 80/2, 80/1, 81, 89, 84, 87, 86/1, 110/2, 108, 158/2, 109/1, 109/2, 101, 110/1, 156, 157, 158/1, 113/4, 113/6, 113/5, 113/2, 121/1, 121/2, 50, 49/1 47/1, 46, 44/47, 44/49, 148, 149, 138, 145, 141, 144, 23, 146, 142, 143, 49/2, 24, 41, 126, 125, 77/1, 39/11, 78/3, 78/2, 39/9, 40/5, 85 w obrębie Wołcza Mała oraz 6/10, 10/11, 11, 10/4, 10/36, 10/8, 10/13, 10/35, 6/6, 10/36, 6/13, 6/17, 9/1, 9/2 w obrębie Wołcza Wielka gm. Miastko
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/11/2009 - 2009-04-24 11:52:58
  dotyczy: dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia decyzji ostatecznej Burmistrza Miastka nr WGN-7625/23-12/2007 z dnia 19 listopada 2007r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej , z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla wsi Świerzenko
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/10/2009 - 2009-04-24 11:50:53
  dotyczy: dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia decyzji ostatecznej Burmistrza Miastka nr WGN-7625/21-13/2007 z dnia 19 listopada 2007r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej , z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla wsi Biała gm. Miastko
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/9/2009 - 2009-04-24 11:48:15
  dotyczy: dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia decyzji ostatecznej Burmistrza Miastka nr WGN-7625/22-13/2007 z dnia19 listopada 2007r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej , z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla wsi Kawcze gm. Miastko
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/8/2009 - 2009-04-24 11:41:01
  dotyczy: dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia decyzji Burmistrza Miastka nr WGN-7625/20-12/2007 z dnia 26 listopada 2007r.
  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej , z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla wsi Świerzno gm. Miastko
 • Zawiadomienie o proteście do decyzji Burmistrza Miastka - 2009-04-01 14:18:18
  dotyczy: decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WIT – 7335/22/2008-2009 z dnia 16.03.2009r. wydanej dla Firmy „PETRUS POLSKA Sp. z o.o.” Spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Chojnicach przy ul. Staszica 30 przez Burmistrza Miastka dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia, polegającego na budowie masztu antenowego w Pasiece na działkach nr 402/17 i 402/18.
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - 2009-03-09 14:58:17
  dotyczy: o przystąpieniu do zmiany
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  ARMII KRAJOWEJ-CHROBREGO
znalezionych: 263 na 14 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>