• Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/1-5/2009 - 2009-03-06 13:50:28
  dotyczy: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie Szkoły Podstawowej w Świerznie o stałą namiotową halę sportową wraz z zapleczem sanitarnym, rozbudową instalacji wewnętrznych"
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka nr WGN-7625/11-6/2009 w sprawie obowiązku sporządzenia raportu - 2009-01-30 09:40:56
  dotyczy: dotyczny obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
  1) Budowie farmy wiatrowej o mocy nie przekraczającej 40MW w trzech oddalonych
  od siebie zespołach w rejonach wsi Świerzenko, Świerzno, Biała,
  2) Budowie stacji transformatorowej SN/110 w rejonie wsi Świerzenko, z linią
  przyłączającą 110kV do sieci rozdzielczej 110kV na odcinku Żydowo-Słupsk „
znalezionych: 263 na 14 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>