• Zawiadomienie - WIT-7332/16/2008 - 2009-01-05 10:50:21
  dotyczy: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie masztu kratowego w wys. 50.0 m dla stacji radiowej
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka nr WGN-7625-/11-2/2008 o wszczęciu postępowania - 2008-12-04 11:23:30
  dotyczy: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  1) Budowie farmy wiatrowej o mocy nie przekraczającej 40MW w trzech oddalonych od siebie zespołach w rejonach wsi Świerzenko, Świerzno, Biała,
  2) Budowie stacji transformatorowej SN/110 w rejonie wsi Świerzenko, z linią przyłączającą 110kV do sieci rozdzielczej 110kV na odcinku Żydowo-Słupsk
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - nr WGN-7625-/27-12/2007/2008 - 2008-09-05 08:04:02
  dotyczy: Informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

  Budowie hali z komorą śrutowniczą oraz zbiornika argonu i dwóch parownic na działce nr 19/13 obręb 83/1 Miastko, przy ul. Kaszubskiej 20.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastko - nr WGN-7625/27-9/2007/2008 - 2008-08-25 14:32:02
  dotyczy: Obwieszczenie
  o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania inwestycyjnego:

  budowa hali z komorą śrutowniczą oraz zbiornika argonu i dwóch parownic na dz. nr 19/13 obręb 83/1 Miastko
 • Stypendium szkolne - 2008-08-14 15:28:03
  dotyczy: Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego za okres od 1 września 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - nr WGN-7625/5-10/2008 - 2008-07-22 10:41:49
  dotyczy: Informacji o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania inwestycyjnego:
  przebudowa nawierzchni drogi krajowej nr 20 Starogard Szczeciński – Gdynia od km 171+433 do 180+ 533 na odcinku od granic województwa zachodniopomorskiego ( w pobliżu miejscowości Węglewo ) do miejscowości Miastko.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - nr WGN-7625-/27-7/2007/2008 - 2008-06-18 09:54:57
  dotyczy: Wystąpienia do Starosty Bytowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie o uzgodnienie planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali z komorą śrutownicą oraz zbiornika argonu i dwóch parownic, na dz.nr 19/13 obręb 83/1 Miastko
 • Obwieszczanie Burmistrza Miastka - WGN-7625/5-7/2008 - 2008-05-28 08:39:33
  dotyczy: wystąpienia do Starosty Bytowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie o uzgodnienie planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni drogi krajowej nr 20 Starogard Szczeciński – Gdynia od km 171+433 do 180+ 533 na odcinku od granic województwa zachodniopomorskiego ( w pobliżu miejscowości Węglewo ) do miejscowości Miastko.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastko - WGN-7625/5-5/2008 - 2008-05-09 10:16:08
  dotyczy: odstąpienia od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni drogi krajowej nr 20 Starogard Szczeciński – Gdynia od km 171+433 do 180+533 na odcinku od granicy województwa zachodniopomorskiego (w pobliżu miejscowości Węglewo) do miejscowości Miastko.
znalezionych: 263 na 14 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>