• Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT - 7333/24/2010-2011 - 2011-01-17 13:00:04
  dotyczy: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej w zakresie budowy odcinka około 1915m z rury PE dn90 i około 475m z rury PE dn63 na działkach nr 74, 31/1, 10 i 520/2 obr. ew. Dretyń.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT - 7333/7/30/2010 - 2011-01-04 09:57:37
  dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz jednej przepompowni ścieków na działkach nr 2/15, 2/16, 2/47 obr. ew. Wołcza Wielka
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT - 7335/22/2010 - 2010-12-27 13:08:54
  dotyczy: w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4kV wraz ze złączami licznikowymi dla zasilenia obiektów mieszkalnych na działkach nr 466/1, 466/2, 466/3 o przebiegu przez dz. nr 465, 464/2, 83/3, 466/7, 466/6 obr. Ew. Przęsin.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT - 7335/18/2010 - 2010-12-27 13:06:45
  dotyczy: w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przeznaczeniu działki nr 13/6 obręb ewidencyjny Tursko na cele własne nowo powołanego Sołectwa Tursko
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7333/7/28/2010 - 2010-12-15 13:36:12
  dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej w zakresie budowy odcinka około 1330m z rury PE dn40 na działkach nr 314/1, 315/1, 317/1, 318/1, 318/2, 320/2, 320/4 obr. ew. Okunino oraz działki nr 182/4, 185, 187, 258/7, 258/8 obr. ew. Dretyń .
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7333/7/27/2010 - 2010-12-14 14:35:29
  dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na ułożeniu 25m sieci wodociągowej PEDn90 i zabudowy hydrantu przeciw pożarowego w Dretyniu zlokalizowanych na działce nr 128/4 obr. ew. Dretyń.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka WIT-7335/26/2010 - 2010-12-10 09:03:50
  dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie z przebudową remizy strażackiej w celu utworzenia „Centrum Integracji Wsi” zlokalizowanej na działce nr 112 w miejscowości Dretyń.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka WIT-7335/25/2010 - 2010-12-10 09:02:10
  dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu obudowy nadziemnej studni 10A na ujęciu wód głębinowych przy ul. Chrobrego w Miastku
 • Obwieszczenie Burmistza Miastka - WIT-7333/7/24/2010 - 2010-12-01 14:08:53
  dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej w zakresie budowy odcinka około 2900m z rury PE 90 na działkach nr 319/3, 320/2, 320/3, 320/4, 317 obr. ew. Okunino oraz działki nr 192, 200, 223/2 obr. ew. Kowalewice
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT - 7333/7/23/2010 - 2010-12-01 14:06:31
  dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej w zakresie budowy odcinka około 1915m z rury PE dn90 i około 475m z rury PE dn63 na działkach nr 74, 31/1, 10 i 520/2 obr. ew. Dretyń
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7333/7/22/2010 - 2010-12-01 14:04:39
  dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej w zakresie budowy odcinka wodociągu z rur PE63 na działkach nr 194/1, 8/1, 99, 47/1, 190 obr. ew. Kawcze.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - Nr WGN-7625/33/2009/2010 - 2010-11-25 11:56:14
  dotyczy: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn „Rozbudowa istniejącego poletka ze zmianą jego funkcji na składowo-ociekowe, budowy nowego składowiska osadów, budowy urządzeń towarzyszących, tj ramp wyładowczych, ciągów komunikacyjnych, zadaszenia realizowanych na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Węgorzynku na działce o numerze ewidencyjnym 94/2 obręb geodezyjny Węgorzynko gmina Miastko.”
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka nr WGN-7625/20/2010 - 2010-11-23 12:10:01
  dotyczy: zakończenia postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na:

  „ Przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja w Miastku”
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT - 7333/7/21/2010 - 2010-11-18 08:13:34
  dotyczy: wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4kV wraz ze złączami licznikowymi w m. Przęsin
 • Zawiadomienie Burmistrza Miastka - nr WGN-7625/33/2009/2010 - 2010-11-17 11:43:36
  dotyczy: zawiadamie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na:

  rozbudowie istniejącego poletka ze zmianą jego funkcji na składowo-ociekowe, budowie nowego składowiska osadów, budowie urządzeń towarzyszących, tj ramp wyładowczych, ciągów komunikacyjnych, zadaszenia realizowanego na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Węgorzynku na działce o numerze ewidencyjnym 94/2 obręb geodezyjny Węgorzynko gmina Miastko”,
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT - 7335/17/2010 - 2010-11-16 08:08:17
  dotyczy: postępowania administracyjnego dotyczącego wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie dróg gminnych: ul. Górnej, Wieżowej i Kolejowej oraz powiatowej: ul. Kaszubskiej
znalezionych: 263 na 14 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>