• Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT -7333/7/20/2010 - 2010-11-05 15:04:30
  dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Konstytucji 3-go Maja w Miastku
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT - 7335/20/2009-2010 - 2010-11-05 15:02:28
  dotyczy: postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Kawczyn.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7333/7/19/2010 - 2010-11-02 14:35:13
  dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaty do celów rekreacyjnych Sołectwa Słosinko na działce nr 81 obręb ewidencyjny Słosinko.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7333/7/18/2010 - 2010-11-02 14:33:56
  dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przeznaczeniu działki nr 13/6 obręb ewidencyjny Tursko na cele własne nowo powołanego Sołectwa Tursko
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/19/2010 - 2010-10-29 13:56:57
  dotyczy: zakończenia postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „ Przebudowa ulicy Śląskiej w Miastku”
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT - 7335/14/2010 - 2010-10-29 08:48:23
  dotyczy: postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej zlokalizowanej na działce nr 557/13 obr. ew. Węgorzynko
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/19/2010 - 2010-10-28 10:03:34
  dotyczy: dotyczy:odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulicy Śląskiej w Miastku”
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO - 2010-10-22 13:19:13
  dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DRÓG KRAJOWYCH NR 20 I 21 W MIEJSCOWOŚCI MIASTKO W KM 182+192
 • OBWIESZENIE STAROSTY BYTOWSKIEGO - 2010-10-21 14:36:55
  dotyczy: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa ulicy Kolejowej w Miastku
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka WIT-7335/13/2010 - 2010-09-29 13:19:15
  dotyczy: postępowania administracyjnego dotyczącego wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku na działce nr 369 w obrębie ewidencyjnym 83/2.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka WIT - 7335/12/2010 - 2010-09-29 13:17:34
  dotyczy: postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku na działce nr 122 w obrębie ewidencyjnym 83/5
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT - 7333/7/16/2010 - 2010-09-24 14:21:03
  dotyczy: wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenuia polegajacego na budowie/przebudowie nawierzchni ulicy Górnej
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka WIT-7333/7/15/2010 - 2010-09-21 11:34:35
  dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej zlokalizowanej na działce nr 557/13 obr. ew. Węgorzynko.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka WIT-7333/7/14/2010 - 2010-09-21 11:32:38
  dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na ułożenie 220m sieci wodociągowej PEDn90 i 60m z sieci wodociągowej PEDn40 w Dretyniu
znalezionych: 263 na 14 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>