• Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7335/9/2010 - 2010-09-02 11:44:23
  dotyczy: postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrzno-kablowej 0,4kV w m. Kwisno
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/14/2010 - 2010-08-25 14:22:28
  dotyczy: dotyczy: postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ulicy Górnej w Miastku”
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/19/2010 - 2010-08-24 08:18:49
  dotyczy: dotyczy: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  „ przebudowie ul. Śląskiej w Miastku zlokalizowanej na dz.nr 211/2 obręb 83/5 Miastko”
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7335/11/2010 - 2010-08-17 09:45:55
  dotyczy: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci cieplnej 115/80ºC 2xDn 100/200 od kotłowni przy ul. Młodzieżowej 8 do ul. Wielkopolskiej 5
 • Obwieszczenie nr WIT - 7333/7/13/2010 Burmistrza Miastka - 2010-08-17 09:38:14
  dotyczy: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic Sadowej i Wiśniowej w Miastku o przebiegu przez dz. nr 195/4; 198/2; 196/6 obr.ew. 83/4.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/01/2010 - 2010-08-02 13:34:56
  dotyczy: dotyczy: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gorzelni rolniczej zintegrowanej z biogazownią na działce o nr ewid. 21/52 obręb geodezyjny Piaszczyna, gmina Miastko”.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/01/2010 - 2010-07-24 12:38:26
  dotyczy: dotyczy: informacji o uzgodneniu przez RDOŚ w Gdańsku warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gorzelni rolniczej zintegrowanej z biogazownią na działce o nr ewid. 21/52 obręb geodezyjny Piaszczyna, gmina Miastko”.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7333/7/12/2010 - 2010-07-22 12:28:23
  dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku na działce nr 369 w obrębie ewidencyjnym 83/2
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7333/7/11/2010 - 2010-07-22 12:26:30
  dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku na działce nr 122 w obrębie ewidencyjnym 83/5
 • obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/10/2010 - 2010-07-22 12:05:21
  dotyczy: dotyczy:wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji: „Przebudowa drogi w Dretyniu na działkach o numerze ewidencyjnym 115, 126, 128/5 i 30 obręb geodezyjny Dretyń gmina Miastko”
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/07/2010 - 2010-07-22 12:01:46
  dotyczy: dotyczy:wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji: „ Budowa ulic Sadowej i Wiśniowej na działkach o numerze ewidencyjnym 196/6, 195/4 i 198/2 w obrębie geodezyjnym 83/4 Miastko”
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/14/2010 - 2010-07-07 11:15:16
  dotyczy: dotyczy: zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie ulicy Górnej w Miastku”
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/07/2010 - 2010-07-07 11:10:57
  dotyczy: dotyczy: postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ulic Sadowej i Wiśniowej na działkach o numerze ewidencyjnym 196/6, 195/4 i 198/2 w obrębie geodezyjnym 83/4 Miastko"
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7333/7/10/2010 - 2010-07-07 10:14:24
  dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci cieplnej 115/80ºC 2xDn 100/200 od kotłowni przy ul. Młodzieżowej 8 do ul. Wielkopolskiej 5
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7335/8/2010 z 06.07.2010r. - 2010-07-07 10:09:05
  dotyczy: postępowania administracyjnego dotyczącego wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego polegającej na rozbudowie budynku szkoły podstawowej w Słosinku o zaplecze socjalno-sanitarne i budowa zadaszenia boiska sportowego na działkach nr 427, 21 i 81 w Słosinku
znalezionych: 263 na 14 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>