• Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7333/7/9/2010 - 2010-07-06 12:36:05
  dotyczy: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej w m. Dretyń
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7333/7/8/2010 - 2010-07-06 12:34:34
  dotyczy: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrzno-kablowej 0,4kV w m. Kwisno
 • obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/10/2010 - 2010-07-06 07:58:25
  dotyczy: dotyczy: wniosku o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi w Dretyniu na działkach o numerze ewidencyjnym 115, 126, 128/5 i 30 obręb geodezyjny Dretyń gmina Miastko” .
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/06/2010 - 2010-06-16 10:36:52
  dotyczy: zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  „ Rozwoju działalności zakładów Usługowo-Wytwórczych „STUDNICA” poprzez jej rozszerzenie o produkcje i dystrybucje lodów na rynku lokalnym i regionalnym na terenie nieruchomości położonych w miejscowości Miastko o numerze ewidencyjnym:
  - 7/3, 7/8 obręb 83/3 – ul. Koszalińska 11 – produkcja lodów,
  - 277/3 obręb 83/2 – przy ul. Gen Wybickiego 9 – sprzedaż lodów,
  - 53/15 obręb 83/3 – ul. Dworcowa 19 – sprzedaż lodów,
  - cz.dz. nr 413/4 w pasie drogi 206 obręb 83/2 – ul. Koszalińska 24 – sprzedaż lodów,
  - cz.dz. nr 389 obręb 83/2 ul. A. Krajowej 40 – sprzedaż lodów
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka WIT-7333/7/7/2010 z dnia 2 czerwca 2010r. - 2010-06-02 11:58:18
  dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Słosinku o zaplecze sanitarne wraz z łącznikiem oraz budowa zadaszenia wielofunkcyjnego boiska sportowego zlokalizowanych na działkach nr 427; 21 i 81 w Słosinku
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka WIT-7333/7/6/2010 z 1 czerwca 2010r. - 2010-06-01 10:37:03
  dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przejścia bramnego do punktu informacji turystycznej w Miastku na działce nr 43/6 w obrębie ewidencyjnym 83/3 (ul. Dworcowa).
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/01/2010 - 2010-05-18 13:34:36
  dotyczy: dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa gorzelni rolniczej zintegrowanej z biogazownią na działce o nr ewid. 21/52 obręb geodezyjny Piaszczyna, gmina Miastko”.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/10/2010 - 2010-04-30 07:52:15
  dotyczy: dotyczy:zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  „Przebudowa drogi w Dretyniu na działkach o numerze ewidencyjnym 115, 126, 128/5 i 30 obręb geodezyjny Dretyń gmina Miastko”
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/38/09/2010 - 2010-04-28 08:50:48
  dotyczy: dot. wydania dnia 22.04.2010 roku decyzji nr WGN-7625/38/09/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na
  „Przebudowie skrzyżowania na drodze krajowej nr 20 i 21 w m. Miastko w km 182+192” .
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/07/2010 - 2010-04-28 08:47:14
  dotyczy: dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  polegającego na:
  „Budowie ulic Sadowej i Wiśniowej na działkach o numerze ewidencyjnym 196/6, 195/4 i 198/2 w obrębie geodezyjnym 83/4 Miastko”
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7333/4/2010 - 2010-04-19 11:05:58
  dotyczy: wydania decyzji nr WIT-7335/4/2010 kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie masztu pomiarowego na działce nr 403 w Słosinku.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7333/9/2009-2010 - 2010-04-19 10:55:42
  dotyczy: wydania decyzja nr WIT-7335/9/2009-2010 kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie w rejonie ul. Armii Krajowej w Miastku
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7333/7/5/2010 - 2010-04-12 09:31:00
  dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV i linii kablowej 0,4kV zlokalizowanych na działkach nr 63 i 280 obr. ew. Miłocice
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/38/09/2010 - 2010-04-08 13:34:34
  dotyczy: dotyczy postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie skrzyżowania na drodze krajowej nr 20 i 21 w m. Miastko w km 182+192”
 • Obwieszczenie Burmistrz Miastka - WIT - 7335/3/2010 - 2010-03-29 10:51:15
  dotyczy: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie linii napowietrznej 0,4 kV i budowie linii kablowej 0,4 kV w Węgorzynku.
znalezionych: 263 na 14 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>