• Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7333/71/2009 - 2009-12-14 14:26:50
  dotyczy: wszczecie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociagu w m. Świeszynko
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - 2009-12-10 13:52:55
  dotyczy: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębach ewidencyjnych Biała, Świerzenko i Świerzno w gminie Miastko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/38/2009 - 2009-12-04 07:39:33
  dotyczy: dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  „Przebudowie skrzyżowania na drodze krajowej nr 20 i 21 w m. Miastko w km 182+192” .
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka o wydaniu decyzji - WIT-7335/4/2009 - 2009-11-20 11:02:12
  dotyczy: w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych i budowie nowego odcinka drogi gminnej wraz z przebudową i budową kanalizacji deszczowej, budową miejsc postojowych i placów utwardzonych, chodników dla pieszych, schodów terenowych i murków oporowych w m. Miastko
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7333/64/2009 - 2009-10-30 14:16:08
  dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie stacji transformatorowej 15/ 0,4kV i przebudowie linii napowietrznej nn 0,4kV i SN 15kV w Dretyniu zlokalizowanych na działkach nr 14/14; 30; 650; 670; 696; 694; 691; 690; 689; 687; 686; 707; 706; 705; 704; 703; 702; 699 obr. ew. Dretyń
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - nr WGN-7625/35/2009 - 2009-10-21 13:11:46
  dotyczy: dotyczy przystąpienia do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania z udziałem społeczeństwa dla projektu dokumentu pn. „Projekt założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię i Paliwa Gazowe dla Obszaru Miasta i Gminy Miastko.”
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7333/59/2009 - 2009-10-08 13:57:52
  dotyczy: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewzięcia polegającego na budowie obiektów zwiazanych z oczyszczalną ścieków na działce nr 94/2 obr. ew. Węgorzynko.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7333/58/2009 - 2009-10-01 09:38:29
  dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4kV przy ul. Fabrycznej w Miastku przebiegającej przez działki nr 61, 62/2, 84, 86 obr. ew. 83/2 w Miastku.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7333/56/2009 - 2009-09-18 13:43:41
  dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na ułożeniu wodociągu w m. Szydlice
znalezionych: 263 na 14 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>