• Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7332/29/2009 - 2009-09-17 11:38:03
  dotyczy: dot. wydania postanowienia nr WIT-7332/29/2009 z dnia 17.09.2009r. prostującego decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WIT – 7335/22/2008-2009/2009 z dnia 31.08.2009r. dot. zamierzenia polegającego na budowie masztu antenowego w Pasiece na działce nr 402/17.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7333/55/2009 - 2009-09-17 11:32:55
  dotyczy: dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej stacji bazowej PTK Centertel Sp. z o.o. na działce nr 143/1 obr. ew. Role
 • obwieszczenie Burmistrza Miastka WGN-7625/21-7/2009 - 2009-09-15 09:43:18
  dotyczy: dotyczy: nałożenia obowiązku wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji - wydobywanie kopaliny pospolitej z części złoża kruszywa naturalnego "SŁOSINKO" położonego w części działek nr 107/2, 107/3 108 i 109 w Słosinku gmina Miastko.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7335/12/2009 - 2009-09-14 10:34:41
  dotyczy: decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej stacji bazowej PTK Centertel Sp. z o.o. na działce nr 143/1 obr. ew. Role
 • Postanowienie Burmistrza Miastka nr WGN-7625/24-5/2009 - 2009-09-01 10:57:02
  dotyczy: dotyczy postanowienia o zawieszeniu postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowa i eksploatacja zespołu 5 siłowni wiatrowych o mocy 2mW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działakch o numerach ewidencyjnych 1/1, 402, 405 w obrębie geodezyjnym Słosinko gm. Miastko do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/24-3/2009 - 2009-09-01 10:51:56
  dotyczy: dotyczy: wydania postanowienia nr WGN-7625/24-2/2009 z dnia 28.08.2009r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia obowiązku wykonania raportu i jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowie i eksploatacji zespołu 5 siłowni wiatrowych o mocy 2MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 1/1, 402, 405 w obrębie geodezyjnym Słosinko gm. Miastko
 • obwieszczenie Burmistrza Miastka -WGN-7625/26-2/2009 - 2009-09-01 10:43:27
  dotyczy: dotyczy wydania decyzji nr WGN-7625/26-1/2009 z dnia 25.08.2009r. uchylającej decyzję ostateczną Burmistrza Miastka nr WGN-7625/3-4/2009 z dnia 02 marca 2009r. umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji parku miejskiego w Miastku.
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA WIT-7335/11/2009 - 2009-08-31 09:58:15
  dotyczy: decyzji nr WIT-7335/11/2009 kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na drogi gminnej, odcinka ul. Jodłowej, w Pasiece.
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA WIT-7335/10/2009 - 2009-07-29 10:35:42
  dotyczy: odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Miastku na działce nr 418 obręb ewidencyjny 83/2
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka WGN-7625/19-6/2009 - 2009-07-24 14:04:00
  dotyczy: dotyczy wydania decyzji Nr WGN-7625/19-5/2009 z dnia 20.07.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
  „Przebudowa dróg gminnych (ul. Długa, M. Konopnickiej, Marszałka Piłsudskiego) i budowa nowego odcinka drogi gminnej łączącego ul. M. Konopnickiej z ul. Marszałka Piłsudskiego) wraz z przebudową i budową kanalizacji deszczowej, budową miejsc postojowych i placów utwardzonych, chodników dla pieszych, schodów terenowych i murków oporowych w Miastku”
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/17-5/2009 - 2009-07-24 13:58:53
  dotyczy: dotyczy nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia obowiązku wykonania raportu i jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na:
  „Budowie i eksploatacji zespołu 14 siłowni wiatrowych o mocy 2MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Piaszczyna gm. Miastko” .
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/21-3/2009 - 2009-07-24 13:47:06
  dotyczy: dotyczy nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia obowiązku wykonania raportu i jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na:
  „ Wydobywaniu kopaliny pospolitej z części złoża kruszywa naturalnego „SŁOSINKO” położonego w części przestrzeni działek gruntowych nr 107/2, 107/3, 108 i 109 obręb Słosinko gm. Miastko „
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA WIT-7335/8/2009 - 2009-07-22 12:35:31
  dotyczy: o wydaniu decyzji nr WIT-7335/8/2009 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV w Miastku przy ul. Kolejowej
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA WIT-7335/7/2009 - 2009-07-22 12:32:22
  dotyczy: o wydaniu decyzji nr WIT-7335/7/2009 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV i linii kablowej 0,4 kV w Węglewie.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - nr WGN-7625/14-6/2009 - 2009-07-20 11:08:18
  dotyczy: dotyczy informacji o wydaniu decyzji Nr WGN-7625/14-5/2009 z dnia 17.07.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  „ Budowie jednego siłownika wiatrowego ENERCON E-53 o mocy 800 kW na działce o numerze ewidencyjnym 237/9 obręb Wałdowo gm. Miastko „
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA WIT-7333/49/2009 - 2009-07-16 11:29:42
  dotyczy: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:
  -rozbudowie istniejącej hydrofornii poprzez dobudowę obiektu budowlanego o wym. 5,0m x x6,0m i wspólne przykrycie dachem dwupołaciowym;
  -wybudowanie 30 m sieci kanalizacyjnej wód popłucznych PCV DN250 wraz z osadnikiem trzykomorowym DN 1500mm,
  -ułożenie 95m rury PE DN 110 od studni 2/74 do hydroforni;
  zlokalizowanych na działkach nr 150, 144, 6/6, 6/5 obr. ew. Świerzenko.
znalezionych: 263 na 14 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>