• OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA WIT-7333/48/2009 - 2009-07-16 11:24:34
  dotyczy: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ul. Jodłowej w m. Pasieka Etap II wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem” zlokalizowanych na działkach nr 827; 830; 408; 835; 578; 579; 581 obr. ew. Pasieka.
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA WIT-7335/5/2009 - 2009-07-09 12:50:24
  dotyczy: w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci cieplnej nisko parametrowej od istniejącej sieci w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Chrobrego do kotłowni lokalnej w budynku przy ul. Chrobrego w Miastku w celu jej likwidacji o przebiegu przez działki nr 371/7; 371/3; 370; 369 obr. ew. 83/2 Miastko
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - nr WGN-7625/18-4/2009 - 2009-07-06 13:10:43
  dotyczy: dotyczy informacji o wydaniu decyzji Nr WGN-7625/18-3/2009 z dnia 03.07.2009r. o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:
  „Budowa utwardzonego placu magazynowego wyrobów gotowych na działce o numerze ewidencyjnym 462 obręb Wałdowo gm. Miastko”
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - nr WGN-7625-/19-3/2009 - 2009-07-06 13:08:22
  dotyczy: dotyczy informacji o wydaniu postanowienia Nr WGN-7625-/19-3/2009 z dnia 02.07.2009r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „„Przebudowa dróg gminnych (ul. Długa, M. Konopnickiej, Marszałka Piłsudskiego) i budowa nowego odcinka drogi gminnej łączącego ul. M. Konopnickiej z ul. Marszałka Piłsudskiego) wraz z przebudową i budową kanalizacji deszczowej, budową miejsc postojowych i placów utwardzonych, chodników dla pieszych, schodów terenowych i murków oporowych w Miastku”.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - nr WGN-7625/15-4/2009 - 2009-06-25 08:50:41
  dotyczy: dotyczy informacji o wydaniu decyzji Nr WGN-7625/15-3/2009 z dnia 23.06.2009r. o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:
  „Budowa dwukomorowej suszarni do drewna typu LUKA SX 4103S na działce o numerze ewidencyjnym 462 obręb Wałdowo gm. Miastko”
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/20-3/2009 - 2009-06-23 10:53:09
  dotyczy: dotyczy wydania decyzji Nr WGN-7625/20-2/2009 z dnia 08.06.2009r. o uchyleniu decyzji nr WGN-7625/2-12/2007 z dnia 27 marca 2008r. i umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej , ciśnieniowo grawitacyjnej na działkach o nr ewidencyjnych 68/4, 159, 164, 165, 166, 170, 177, 168, 12/2, 18/1, 73/4, 86/3, 79/2, 79/4, 79/8, 75/1, 82/3, 82/5, 83/3, 120, 82/1, 75/1, 210, 229, 230, 233, 234, 235, 238, 239, 39/4, 222/4, 220, 187, 188, 211, 214, 192, 79/5, 84/2, 81/2, 80/2, 147/2, 82/4, 73/1, 410, 167/1, 81/1, 210, 216, 228, 229, 230, 233, 234, 235, 2/1P, 238, 239, 240, 6/16, 412, 222/1, 222/3, 222/2, 8/6, 220, 218, 411, 218, 212, 215, 213, 214, 200, 192, 195, 193, 194, 231, 189, 223, 224, 87/4, 74/1, 74/2, 185, 186, 79/2, 79/4, 79/7, 76/2, 78/3, 78/1, 78/2, 190, 191, 14, 77, 109/1, 109/3, 68/3, 68/2, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 71, 66/9, 69, 70, 72/1, 72/2, 73/6, 73/3, 163, 169, 86/1, 87/3, 87/1, 82/2, 115/4, 146/2P,147/1, 80/3, 80/4, 109/2, 122, 123, 119, 116/3, 144, 121, 116/8, 116/7, 116/10, 82/1, 83/1, 83/2, 84/1, 85, 83/4, 82/4 w obrębie Miłocice oraz 24, 142, 143, 148, 39/9, 139, 19, 32, 56, 30, 36/2, 29/17, 26/28, 67, 68, 36/1, 37 w obrębie Wołcza Mała gm. Miastko
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA WIT-7333/47/2009 - 2009-06-18 13:00:28
  dotyczy: w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej terenu ul. Armii Krajowej, ZWiK, OSiR w Miastku na działkach:
  - nr 423/2 obr. ew. 83/2 Miastko,
  - nr 246, 261, 265, 280, 279, 52/2, 43/4, 278, 277, 273, 275, 276, 35/16, 35/11, 69/1, 106/1, 106/2, 106/3, 102/1, 237 obr. ew. 83/5 Miastko.
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA WIT-7333/46/2009 - 2009-06-18 12:59:05
  dotyczy: w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4kV zasilającej działkę nr 75/1 obr. ew. 83/1 Miastko i przebiegającej przez działki nr 334, 355 obr. ew. 83/1 Miastko.
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA WIT-7333/45/2009 - 2009-06-18 12:58:02
  dotyczy: w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV i linii kablowej 0,4kV zasilającej działkę nr 252 i przebiegającej przez działki nr 252 i 264 w Węglewie obr. ew. Miłocice.
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA WIT-7333/44/2009 - 2009-06-15 14:50:38
  dotyczy: w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej stacji bazowej PTK Centertel Sp. z o.o. na działce nr 143/1 obr. ew. Role
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA WIT-7333/41/2009 - 2009-06-05 12:09:33
  dotyczy: w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystanku autobusowego na części działki nr 119/4 w obrębie ewidencyjnym Świerzenko.
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA NR WIT-7333/40/2009 - 2009-06-03 14:09:07
  dotyczy: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci cieplnej nisko parametrowej od istniejącej sieci w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Chrobrego do kotłowni lokalnej w budynku przy ul. Chrobrego w Miastku w celu jej likwidacji o przebiegu przez działki nr 371/7; 371/3; 370; 369 obr. ew. 83/2 Miastko.
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA NR WIT-7333/39/2009 - 2009-06-03 14:03:53
  dotyczy: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych
  i budowie nowego odcinka drogi gminnej wraz z przebudową i budową kanalizacji deszczowej, budową miejsc postojowych i placów utwardzonych, chodników dla pieszych, schodów terenowych i murków oporowych w m. Miastko zlokalizowanych na działkach nr 33/7; 33/8; 44/8; 49/1; 50; 51; 52; 53; 54/2; 77/2; 81; 91/6; 91/7; 91/8; 92; 108/5; 108/7; 120/4; 121/2; 128/18; 128/19; 128/21; 128/22; 206; 223/2; 233/5; 234/2; 264; 266 obr. ew. 83/4 Miastko
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/4-5/2009 - 2009-06-02 10:10:03
  dotyczy: dotyczy informacj o wydaniu decyzji Nr WGN-7625/4-4/2009 z dnia 26.05.2009r. o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi krajowej nr 20 (ul. K. Wielkiego) i odcinka drogi gminnej (ul. Pomorska) z wykonaniem zjazdów na teren obiektu handlowego (Biedronka) w Miastku.” realizowanego na dz. nr 59/16, 59/17, 61/3, 61/6, 64, 248.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/7-5/2009 - 2009-06-02 10:07:29
  dotyczy: dotyczy informacji o wydaniu decyzji Nr WGN-7625/7-4/2009 z dnia 29.05.2009r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Dretyniu na działkach o numerach ewidencyjnych 128/3 i 128/4.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/19/2009 - 2009-06-02 10:05:09
  dotyczy: dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  „Przebudowie dróg gminnych (ul. Długa, M. Konopnickiej, Marszałka Piłsudskiego) i budowie nowego odcinka drogi gminnej łączącego ul. M. Konopnickiej z ul. Marszałka Piłsudskiego) wraz z przebudową i budową kanalizacji deszczowej, budową miejsc postojowych i placów utwardzonych, chodników dla pieszych, schodów terenowych i murków oporowych w Miastku”.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/20/2009 - 2009-06-02 10:01:32
  dotyczy: dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia decyzji ostatecznej Burmistrza Miastka nr WGN-7625/2-12/2007 z dnia 27 marca 2008r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej , ciśnieniowo grawitacyjnej na działkach o nr ewidencyjnych 68/4, 159, 164, 165, 166, 170, 177, 168, 12/2, 18/1, 73/4, 86/3, 79/2, 79/4, 79/8, 75/1, 82/3, 82/5, 83/3, 120, 82/1, 75/1, 210, 229, 230, 233, 234, 235, 238, 239, 39/4, 222/4, 220, 187, 188, 211, 214, 192, 79/5, 84/2, 81/2, 80/2, 147/2, 82/4, 73/1, 410, 167/1, 81/1, 210, 216, 228, 229, 230, 233, 234, 235, 2/1P, 238, 239, 240, 6/16, 412, 222/1, 222/3, 222/2, 8/6, 220, 218, 411, 218, 212, 215, 213, 214, 200, 192, 195, 193, 194, 231, 189, 223, 224, 87/4, 74/1, 74/2, 185, 186, 79/2, 79/4, 79/7, 76/2, 78/3, 78/1, 78/2, 190, 191, 14, 77, 109/1, 109/3, 68/3, 68/2, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 71, 66/9, 69, 70, 72/1, 72/2, 73/6, 73/3, 163, 169, 86/1, 87/3, 87/1, 82/2, 115/4, 146/2P,147/1, 80/3, 80/4, 109/2, 122, 123, 119, 116/3, 144, 121, 116/8, 116/7, 116/10, 82/1, 83/1, 83/2, 84/1, 85, 83/4, 82/4 w obrębie Miłocice oraz 24, 142, 143, 148, 39/9, 139, 19, 32, 56, 30, 36/2, 29/17, 26/28, 67, 68, 36/1, 37 w obrębie Wołcza Mała gm. Miastko
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA WIT-7335/3/2009 - 2009-05-15 09:51:05
  dotyczy: wydania decyzji kończącej postępowanie o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na urządzeniu terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 34/24 w obrębie ewidencyjnym 83/5 w Miastku.
znalezionych: 263 na 14 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>