• Projekt uchwały w sprawie strefy płatnego parkowania - 2011-05-16 15:00:56
    dotyczy: w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, sposobu pobierania tych opłat oraz określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania